E-mail marketing

E-mail marketing

Osvojite svoje potencijalne kupce preko elektronske pošte

Imate visoke troškove štampanja promotivnog materijala, brošura, kataloga, reklama? Želite li da znate kako Vaši kupci reaguju na Vaše oglašavanje?

E-mail marketing je odličan način za komunikaciju sa potencijalnim kupcima ali i postojećim. Cilj e-mail marketinga je:

  • steći potencijalne kupce i zainteresovati ih za Vašu ponudu,
  • sistematizovano klasifikovati i kategorizovati kupce,
  • pravovremeno inofrmisanje kupaca i potsticanje njihove lojalnosti.

Naš sistem kreira sveobuhvatnu bazu klijenata, ali Vam omogućava i jednostavno upravljanje e-mail sadržajem i podacima o klijentima. Takođe, sistem pruža i analizu učinka sprovedene kampanje na osnovu čega možete imati jasnu sliku o uspešnosti, ali i mogućnost za unapređenjem performansi narednih kampanja.

Kabijeva i Pyxisova aplikacija E-poštar je odličan alat za upravljanje adresama, podacima, sadržajem mailinga ali i analizom postignutih rezultata sprovedenom kampanjom.