E-poštar

Napredno informisanje korisnika

E-poštar je aplikacija za jednostavno, brzo i efikasno informisanje potencijalnih i postojećih klijentima o vestima, događajima, novim proizvodima i uslugama. Aplikacija se može koristiti samostalno ili integrisano u jednu administraciju sa ostalim aplikacijama i alatim (ankete, projekti, ponude, HRM,...) 

E-poštar Vam omogućava da:

 • upravljate bazom kontakata,pojedinačno ili po grupama,
 • slanje posebnih poruka i sadržaja diretno sa web sajta,
 • periodično slanje poruka,
 • izbor različitih šablona (header i footer) za slanje,
 • upravljanje čitavim nizom kampanja istovremeno,
 • dizajnirano slanje sadržaja koji čine slike i tekst,
 • pratite odgovor primalaca kroz naprednu statistiku.

Ukoliko imate veliki broj prijava na newsletter (za slanje informacija sa web sajta), vrlo jednostavno možete izvršiti uvoz-izvoz podataka o korisnicima koji su se prijavili.

Zatraži ponudu!

Modul E-poštar za agencije za nekretnine

Dodavanje oglasa i nadogradnja za e-mail

Modul E-poštar je odličan alat za slanje e-mail poruka. E-poštar Vam omogućava da brzo i jednostavno informišete svoje klijente ili potencijalne kupce o svojoj ponudi i aktuelnostima...

E-poštar odgovara na sledeće zadatke:

 • sveobuhvatno upravljanje bazom podataka o klijentima i po grupama,
 • slanje odabranog oglasa konkretnom klijentu ili grupi klijenta,
 • slanje posebne ponude ili sadržaja sa web stranice, 
 • slanje poruka više puta, ali uz izmene i prilagođavanja,
 • izbor između različitih predloga za slanje,
 • upravljanje celokupnom e-mail kampanjom,
 • jednostavno kreiranje tekstualnog i vizuelnog sadržaja,
 • prikaz reakcija primaoca poruka uz pomoć statistike.

E-poštar omogućava i brz i jednostavan uvoz i izvos kontakata, takođe, prikuplja i podatke od prijava na e-novosti na web stranici.

Zatraži ponudu!