SEO/SEM - optimizacija web sajta

Optimizacija za pretraživače

Optimizacija sajta (optimizacija za pretraživače/SEO) predstavlja jedan od osnovnih načina promocije web sajta na pretraživaču. To takođe podrazumeva higijenu sajta jer on mora da bude, sa tehničke strane posmatrano, efikasan.

Kroz optimizaciju se postiže dobro pozicioniranje Vašeg sajta na pretraživaču. Samim tim se povećava mogućnost će Vaši potencijalni kupci/klijenti pronaći baš Vaš sajt, a onda i da stupe u kontakt sa Vama. 

Istraživanja pokazuju da većina korisnika isključivo posećuje sajtove na prvoj stranici pretraživača.

Mi, u Pyxisu, izdvajamo usluge SEO i SEM optimizacije. Upravljamo tzv  "white hat" optimizacijom, koji je jedini prihvatljiv za pretraživače ali i rešenje na duže staze.

Šta znači SEO/SEM?

Search Engine Optimization i Search Engine Marketing

  • SEO (Search Engine Optimization) je proces optimizacije sajta u cilju postizanja veće pozicije na pretraživaču i samim tim povećanju posete Vašem sajtu
  • SEM (Search Engine Marketing) je upotreba različitih postupaka i strategija za dugoročno rangiranje na pretraživačima

Da li su rezultati optimizacije pretraživača odmah vidljivi?

Optimizacija je put na duge staze

Zbog procesa pretraživanja koji mogu da potraju i nedeljama, rezultati su dugoročnog karaktera, te doprinose da Vaš sajt bude što efikasniji i što bolje pozicioniran na pretraživačima.

Koliko ste spremni uložiti u promociju Vašeg sajta?

Osnova optimizacije se nalazi u naslovu, sadržaju i tzv META rečima. Naši proizvodi su podložni ovoj optimizaciji i kroz CMS editor Bananadmin koji omogućava korisnicima da sami unose ključne reči i izraze.

Rangiranje sajtova dosta zavisi i od konkurencije, ako želite da se Vaš sajt bolje kotira na pretraživaču mora se uložiti dosta truda, ali i novca.

Usluge SEO/SEM optimizacije mogu učiniti za Vas sledeće:

  • delimičnu ili jednokratnu upotrebu (detaljan pregled stranica i objavljivanje)
  • registraciju sajta u Web direktorijumima
  • stalno praćenje poseta i potreba korisnika, pa na osnovu rezultata i unapređenje sajta
  • reklamiranjena Google Adwords.

Zatraži ponudu!