Softverska rešenja

Softverska rešenja i tehnologije

Softverska rešenja su oblasti u kojima je potreba za inovacijom, znanjem, profesionalnošću i kvalitetom na visokom nivou. Rešenja moraju biti jednostavna i logična za korišćenje i klijentu i korisniku. 

Koristimo sledeće tehnologije:

  • web programiranje PHP, Microsoft .NET,
  • MySQL, MS SQL
  • Ajax, Jquery, Javascript, Flash,
  • Responsive design,
  • HTML5, DHTML, CSS3,
  • Aplikaciju za uređivanje sadržaja CMS Bananadmin.

Pogledajte naša ostala SOFTVERSKA REŠENJA i PROJEKTE.

Zatraži ponudu!